Badania termowizyjne – kiedy warto je wykonać?


Badania termowizyjne są specjalistycznymi badaniami, które mogą być przeprowadzane w różnych celach i z tego względu mogą być też wykonywane na różnego rodzaju elementach. Przeważnie przedmiotem tych badań stają się albo całe budynki (w tym również i budynki mieszkalne, czyli zwykłe domy), albo maszyny przemysłowe, należące do zakładów przemysłowych. Badania termowizyjne maszyn okażą się kluczowe dla wielu małych i dużych zakładów. Aby jednak nieco lepiej zrozumieć, na czym one polegają, warto wytłumaczyć je na przykładzie badań termowizyjnych przeprowadzanych nie na maszynach, a na tworzonych budynkach.

W trakcie tworzenia nowego obiektu budowlanego na pewnym etapie prac konieczne staje się przeprowadzenie badań termowizyjnych, które pozwolą ocenić jedną bardzo ważną kwestię. Dzięki nim możliwe staje się sprawdzenie izolacyjności cieplnej konkretnego obiektu, a ta izolacyjność nie może oczywiście pozostawiać zbyt wiele do życzenia. Jeżeli coś z nią będzie nie tak, doprowadzi to do tego, że z różnych pomieszczeń występujących w budynku będzie uciekać wytwarzane ciepło. Efektem tego zaniedbania są zwykle podwyższone koszty utrzymywania budynku, wynikające z płacenia większych pieniędzy za jego ogrzanie, które w takim wypadku trochę mija się z celem.

Nieodpowiednio i niedostatecznie ogrzewany budynek będzie natomiast mało komfortowy dla jego użytkowników, dlatego też absolutnie nie można dopuścić do sytuacji, w której jego właściciel zacznie oszczędzać właśnie na ogrzewaniu. Dobra izolacja cieplna to podstawa każdego obiektu. Aby ją sprawdzić, należy więc przeprowadzić specjalne badania termowizyjne. Wbrew pozorom nie tyczą się one jednak wyłącznie budynków. Są wykonywane również i na różnego rodzaju maszynach.

Badania termowizyjne maszyn są natomiast ważną częścią ogólnej diagnostyki różnego rodzaju maszyn, dzięki którym możliwa staje się ocena ogólnej użyteczności tych maszyn, ich zgodności z projektem oraz bezpieczeństwa. Każdy z tych aspektów powinien zostać przebadany i przeanalizowany. Nie powinno się korzystać maszyn, nad którymi nie przeprowadzono żadnych badań termowizyjnych.