Stomatolog czy dentysta?


Każdy z nas ma swojego lekarza, który dba o zdrowie naszej jamy ustnej zajmuje się badaniem kontrolnym oraz leczeniem ubytków próchnicowych, leczeniem kanałowym itp. Większość ludzi nazywa taką osobę dentystą. Jaki jednak tytuł posiada tak naprawdę ten lekarz i na drodze jakiej edukacji go zdobył?

Jeszcze kilka lat temu po ukończeniu studiów stomatologicznych absolwenci otrzymywali tytuł lekarza stomatologa (ci którzy ukończyli studia przed 2002 rokiem), następnie na skutek wejścia Polski do UE w celu ujednolicenia nazewnictwa z unijnym, tytuł przyznawany nowym lekarzom zmienił się na: lekarz dentysta warszawa bielany.

Ile trzeba się uczyć, aby uzyskać tytuł?
Osoby chętne, by zostać lekarzem dentystą są przyjmowane na studia na podstawie wyniku maturalnego z przedmiotów: biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, kiedyś też fizyki lub matematyki. Studia stomatologiczne trwają 5 lat i są zakończone egzaminami zawodowymi na uczelni, których zaliczenie(teoretyczne i praktyczne) uprawnia do odebrania tytułu.

Po tym czasie młody lekarz dentysta dostaje tymczasowe prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu pracy poza swoją uczelnią w wybranym przez siebie gabinecie. Aby otrzymać stałe prawo wykonywania zawodu musi zdać egzamin państwowy(poza uczelnią) który jest przeprowadzany 2 razy w roku: we wrześniu oraz w lutym. Po jego zaliczeniu oraz uzyskaniu pozytywnej opinii od opiekuna stażu jest już pełnoprawnym lekarzem dentystą.